Thực hiện công văn số 860/SGDĐT-VP, ngày 19/8/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc chuẩn bị các điều kiện và tổ chức khai giảng năm học 2019-2020; để ngày khai giảng thực sự có ý nghĩa, là “Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường”. Thực hiện công văn số: 296/GDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Phòng ...